gattanegra.com
Свети Трилентин :)
Сетих се за моята съученичка Криси. Тя слушаше Продиджи, пушеше и пиеше в 5ти клас, искаше да учи в СХУПИ, рисуваше интересно, имаше уста във формата на плюшен гъз, къса подстрижка на черта под уши…