gattanegra.com
сън: Коя? (параноя)
17.11.2018 ПАРАНОЯ Седя с руса жена в една гора накрая на квартала. Ма не моя, ми нейния. Тя е седнала по турски пред една изоставена къща или импровизирана барака. Място, в което е живяно, но не в…