gattanegra.com
Жажда
Напоследък съм жадна. За изжи вявания и емоции. Дали има връзка със спирането на цигарите, не знам, но напоследък имам нужда от това около мен да се случват разни неща, да виждям нови места, да гов…