gattanegra.com
Това куче си имаше име.
Момчето и кучето тичали из парка. Изведнъж кучето хукнало нанякъде. Вчера кучето тича за последен път из парка.…