gattanegra.com
Плашилка
Едната – с очи, сини като небето, в което се реят орлите. На другата били като тучна поляна високо в планината, където човешки крак никога не е стъпвал. …