gattanegra.com
Мийте тия ръце!
Мийте тия ръце! Дори в офис средите напоследък вършее ентеро вирус ли е, салмонелоза ли е, само та си знае! Страшно е! Хора падат на легло! Внезапно повалени, току преди годишния си отпуск, преди д…