gattanegra.com
Никотинови дъвки
И К. ми вика, че съм наркоманка. Като че ли не знам аз. Нищо, продължавай. Имам нужда – да ме е срам пред някого, когото уважавам, защото явно сама не мога да си дам сметка. Душата ми се осмъ…