gatekeepers.hac.ac.il
"הרגשתי חולה נפש": מה עובר על נער דתי שיוצא מהארון?
רבים מאלה שיצאו מהארון מעידים על תהליך קשה ומורכב, שבו הם צריכים לחשוף את נטייתם המינית בפני משפחתם וקרוביהם ולעתים "לפגוע" באמונות קודמות ובדימוי העצמי שניסו לסגל לעצמם במרוצת השנים. אבל מה קורה כשהיציאה מהארון היא לא הדבר המטלטל היחיד, אלא נלווית לכך גם היציאה מן הדת? שלושה צעירים דתיים שניהלו חיי