garasikata.com
KASET, PITA BERSUARA
Sudah sekian lama blog ini terabaikan, kesibukan seringkali menjadi alasan yang paling mudah untuk diucapkan, walaupun kemalasan adalah penyebab satu-satunya aku tak menulis dalam beberapa waktu t…