garantivarlik.com
Yapı Kayıt Belgesi verilme esasları
Resmî Gazete, 6 Haziran 2018 Çarşamba, Sayı 30443 ile yayınlanmıştır. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihl…