garantivarlik.com
İmar Barışı Kanunu
3194 sayılı İmar Kanununa, İmar Barışı Kanunu olarak bilinen aşağıdaki geçici 16. madde eklenmiştir. “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt al…