ganxootv.com
“El requisito indispensable para trabajar aquí es ser buena persona”
Aquesta Brand Movie de presentació d’empresa té l’objectiu de connectar emocionalment amb el públic latent de RUEBER, potenciar el branding de la marca i facilitar la tasca de l’e…