ganxootv.com
“La maternidad hay que hacerla fácil y hay que mantener la estética”
Aquesta Brand Movie és una mostra de l’estratègia On Go Video Branding de Fun*das Bcn. Aquesta estratègia té l’objectiu d’establir una comunicació continuada amb el públic de la marca a parti…