gan-nik.es
Ingurumen zuzendaritzak, Nafarroan erauzketa jardueren paisai-integraziorako irizpide gida editatu du Medio Ambiente edita una guía de criterios para la integración paisajística de actividades extractivas en Navarra