gametus.com
120+ Bộ Lightroom Preset tuyệt đẹp - Giúp làm ảnh chuyên nghiệp
Với hơn 120 bộ lightroom preset được tổng hợp các phong cách khác nhau giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn cho bộ ảnh của mình chuyên nghiệp hơn.