gametus.com
Học Lập Trình NodeJS - Lập Trình Web Tốc Độ Cao, Thời Gian Thực
Lập trình NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng, đặc biệt các ứng đòi hỏi real time (thời gian thực) & khối lượng request lớn.