gametus.com
[Thủ Thuật] Cách di chuyển thư mục mặc định trên Windows 10
Các thư mục trong phân vùng được cài đặt hệ điều hành và sau sẽ phát sinh một số vấn đề. Vậy việc di chuyển thư mục mặc định trên Windows 10 thế nào?