gametus.com
Cách Tắt Tính Năng Tự Động Load Lại Trang Trên Google Chrome
Việc Chrome làm bạn rất khó chịu đó là tự động load lại trang, vì vậy mình sẽ hướng dẫn khắc phục tắt tính năng này nhanh nhất...