gameoftravel.com
Adam Sadowski – Skaven
Burgiel w Creepburgu ukrywał się już od blisko trzech lat. W tym czasie w tajemnicy kontynuował praktyki w dziedzinie geomanti, a przeszmuglowana do miasta ogromna bryła spaczenia pozwalała mu na w…