gallerilucifer.se
Kulturhistoriskt värde
Tor 2 är av särskilt intresse eftersom det bildar en byggnadshistorisk länk mellan det tidiga 1800-talets agrara småstad och den expansiva utveckling som följde med järnvägsbygget 1859. Tor 2 Rosa …