gallerilucifer.se
Tidigare utställningar
Galleri Lucifer startade 1972, så finns ett antal utställningar att redovisa.