galithatan.wordpress.com
"בביצי פברז'ה יש משהו טהור של התחלה חדשה"
קרן קופל מתמחה ביצירת ביצי פברז'ה, שכבר הביאו אותה למקומות שונים ברחבי הגלובוס. אבל כשהגיעה ההזמנה מערב הסעודית, זה כבר היה סיפור אחר…