galithatan.wordpress.com
להתראות נוטרדאם
כן, אנחנו יהודים וקתדרלת נוטרדאם היא מקום תפילה נוצרי, אבל זה הרבה-הרבה יותר מזה. זה גם מקום של תרבות ואמנות ואדריכלות, והיסטוריה. הרבה היסטוריה שנשרפה עכשיו…