galithatan.wordpress.com
פגוש את הקורמורנים – טיול לשבת
הקורמורנים של שפך שורק. צילום: גלית חתן את הטיול הזה עשינו אחרי כמה ימים של מזג אוויר גשום במיוחד, והאל יודע – היו כאלה בחורף הנוכחי. אמנם היה בנו חשש קל מהבוץ, אבל לשמחתנו – התבדינו. ולכן, הרי לכם…