galithatan.wordpress.com
10 חברות התעופה הגרועות ביותר
הפרמטרים שנבחנו בדירוג חברות התעופה הם המראה בזמן, איכות השירות וטיפול בכבודה / צילום: גלית חתן סיפורי זוועות בטיסות יש לכולנו, אפשר להעביר עם זה ערב שלם עם חברים, ולהפוך כל מקרה שהיה סיוט גדול למו…