galithatan.wordpress.com
הספרים הטובים של 2016
איזו שנה מוזרה: מצד אחד, נטולת שיאים ספרותיים, ומצד שני, התקשיתי לסנן ולבחור את 10 הספרים הטובים ביותר שפורסמו במהלכה. זה היה קושי רגשי ממש, להשאיר 'חברים טובים' בחוץ, לנמק את הבחירה באלה שנשארו, ו…