galithatan.wordpress.com
בזמן ש(לא) ישנתם
אין לי מושג מי המציא את המיתוס שספירת כבשים עוזרת להירדם. ייתכן כי פעם אחת ניסיתי לספור אך התייאשתי עוד לפני השישה העשר. זה היה כל כך מזמן, אז אולי זה בכלל לא קרה. בכל מקרה, כבשים זה לואו טק. העולם…