galithatan.wordpress.com
לקרוא את פריז
לקראת שבוע הספר שנפתח מחר החלטתי לחבר בין שתי אהבות שלי, ספרים ופריז, ולהמליץ כאן על חמישה משפרי מצב רוח שמייצרים חוויית ניתוק מהזן החיובי.כל אחד הוא סוג של אטרקציה ספרותית, כמו מגדל האייפל, גני לו…