galithatan.wordpress.com
הייתם נותנים לו אוסקר?
מדי שנה אנחנו מבלים את חודשי ינואר ופברואר בבתי הקולנוע, צופים במועמדים לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. בשניים מהסרטים צפינו בבית, מהסיבה הפשוטה שהם "ישנים" מדי במונחי בתי הקולנוע.…