galithatan.wordpress.com
ואת נשארת נאיבית שכמותך
אחרי מסע חיפושים לא קצר, שבמהלכו ביליתי לא מעט על כביש מס' 1, בין תל אביב לירושלים, בסוף מצאתי את ההגדרה לאמנות נאיבית: זו אמנות שאי אפשר ללמד, כי היא מגיעה מהלב. מציירים אותה באופן ספונטני, מתוך ה…