galithatan.wordpress.com
אז מי ייקח את האוסקר השנה?
קשה לומר שזו הייתה שנה של סרטים מעולים, אם להסתמך על שמונת המועמדים לפרס האוסקר על הסרט הטוב ביותר. קחו למשל את "צלף אמריקאי" – במה בדיוק הוא מחדש בהשוואה לסרטים אחרים בז'אנר שקדמו לו, כמ…