galithatan.wordpress.com
מי מכיר את הצייר על הקיר
גרפיטי מעביר מסרים פוליטיים וחברתיים, אבל מה תפקידם של ציורי הקיר? במיטבם, הם מעוררים מחשבה. במרעם, חולפים על פניהם עם חיוך קטן בקושי. במקרים מסוימים, הם נגלים לעין רק כשדבר אחר מסתתר ומסתגר – כמו …