galeguiza.me
"Vina con un." ou "Vina cun."? - Galeguízame!
É sabido que un(s), unha(s) contrae con de, en e con. Mais cando se usa como pronome ocorre algo diferente. En lugar de 'cun' temos que empregar 'con un'.