galeguiza.me
Vamos e imos, dúas formas correctas para usos distintos - Galeguízame!
Vamos e imos son dúas formas correctas pero que se usan en contextos distintos. Unha é o presente de indicativo de ir e a outra é un imperativo. Imos explicar os usos de cada unha delas.