galeguiza.me
Usas ben o xerundio? - Galeguízame!
O xerundio provoca unha chea de erros na redacción cotiá. Nos últimos anos, calquera escrito que pretenda parecer formal está inzado de xerundios, a miúdo, mal empregados. Imos expoñer os dous erros principais que se cometen.