galeguiza.me
Superbén, súper ben ou súper-ben? - Galeguízame!
Super- é un prefixo que utilizamos a miúdo para darlle un valor superlativo ao adxectivo ou ao substantivo ao que vai ligado.