galeguiza.me
Status ou estatus? - Galeguízame!
Os latinismos son palabras do latín que non sufriron case ningunha adaptación e utilizamos acotío. Un deles é status, imos revisar a súa escrita correcta.