galeguiza.me
Que é un hiato? - Galeguízame!
Distinguir entre hiato e ditongo é moi importante á hora de acentuar graficamente unha palabra e de entender como funciona a acentuación. En realidade, é moi sinxelo.