galeguiza.me
Pos- ou post-? - Galeguízame!
Ás veces, dubidamos á hora de escribir palabras tan correntes como postoperatorio, posgrao, posmoderno... Pos- ou post- representan un elemento de orixe latina que se xunta a outras palabras co significado de ‘posterior no espazo e no tempo’.