galeguiza.me
Vinteún ou vinte e un? - Galeguízame!
Os números poden presentar unha ampla variedade de dúbidas ou erros. Nos numerais cardinais, estes erros poden xurdir na escrita dos compostos como vinte e un ou vinte e dous.