galeguiza.me
Ao norte ou ao Norte? Escribes ben os puntos cardinais? - Galeguízame!
Os catro puntos cardinais non teñen dificultade ningunha: norte, sur, leste e oeste. Non obstante, a miúdo aparecen erros en relación co uso das maiúsculas e dos guións. Podemos resumir as "zonas de risco" en catro puntos básicos que imos explicar.