galeguiza.me
Os erros máis frecuentes ao puntuar - Galeguízame!
A función máis frecuente do punto é indicar graficamente o remate dunha oración ou dun parágrafo; non obstante, tamén posúe outros usos, como o punto das abreviaturas. Imos revisar os erros ao puntuar máis frecuentes.