galeguiza.me
Como se usan as comiñas?
Para destacar unha palabra ou unha expresión dentro dun texto, usamos as comiñas ou aspas. Estas poden ser simples ou dobres. Imos ver os seus principais usos.