galeguiza.me
Fallar non é un sinónimo de ditaminar - Galeguízame!
O significado de fallar só pode aludir a 'non funcionar como debería' e os seus sinónimos son errar ou fracasar. Nin o verbo nin o substantivo fallo se deben usar co significado de 'decisión xudicial ou conclusión da sentenza'