galeguiza.me
Uso correcto das abreviaturas
Para escribir ben as abreviaturas é preciso seguir certas convencións. Imos revisar as súas regras e as claves para diferencialas dos símbolos.