galeguiza.me
Catro erros ao usar as maiúsculas - Galeguízame!
A tendencia actual é a de alixeirar os textos de maiúsculas; o seu emprego para outorgarlle énfase a unha palabra é habitual pero hai outros recursos máis acaídos. A letra grosa cumpre mellor este obxectivo e non satura tanto o texto. Por outra parte, hai palabras que ‘incitan’ a escribilas con maiúscula: a *Arte, a *Ciencia, a *Natureza… Ningunha …