galeguiza.me
Para que serve a cursiva? - Galeguízame!
A cursiva é unha letra de eixe inclinado á dereita. Despois da letra redonda, é a que máis uso ten nas composicións textuais. Os seus usos principais resúmense en 6 puntos.