galeguiza.me
Cando hai que poñer a diérese? - Galeguízame!
A diérese ten dous usos principais en galego. Un deles é coa letra -u- para indicar que se pronuncia nas secuencias güe, güi fronte a gue, gui. Mais ten outro uso con certos verbos que non é tan coñecido. Ímolo explicar brevemente.