galeguiza.me
Entender a acentuación - Galeguízame!
Para acentuar correctamente, cómpre entender un par de regras. Imos explicar estas regras da forma máis sinxela posible.