galeguiza.me
A escrita dos números - Galeguízame!
Normalmente, as cantidades escríbense con cifras, especialmente en textos científicos e técnicos, porque son máis claras e sintéticas. Non obstante, hai casos en que é preferible o emprego de letras, imos revisar as principais dúbidas na escrita dos números e resolvelas.